Verslag DPV 2023

22-12-2023

Ledenverslag biljartvereniging De Pomerans Veldhoven.

 1. Op 22 december 2023 heeft er een besloten ledenvergadering plaatsgevonden op locatie La Carambole Veldhoven. De bestuurder, Piet Bakx, van de biljartvereniging De Pomerans Veldhoven opent de vergadering en verwelkomt ons voltallige aantal leden en in het bijzonder ons aankomend lid Roger de Kleine.
 2. Er zijn geen inkomende agendapunten door onze leden aangeleverd.
 3. Er zijn geen op- en aanmerkingen op het ledenverslag van vorig jaar.
 4. De competitie 3 banden Q1-Q2-2023 is onderbouwd afgesloten en gecontroleerd door 2 leden, Jos van Aaken en Jos Leppers namelijk:
  1. Afwijkend aan het reglement van De Pomerans Veldhoven hebben de 3 band competitieleden in overleg met het bestuur en onze commissielid
   het werkelijke gemiddelde in de periode van Q4-2022 vastgesteld.
  2. De volgende gemiddelden zijn voor het jaar 2023 voor de leden voor de band competitie vastgelegd. Zie periode-Q4-2022, biljartvereniging De Pomerans Veldhoven met datum 18-12-2022 op de website van onze vereniging.
  3. Onze leden Huub Manders, 13 x 52 wedstrijden, en Jos Leppers, 7 x 45 wedstrijden, hebben hun gemiddelde aan de onderkant gehaald
  4. Huub Manders is de winnaar van deze competitie met de kleinste afwijking, -0,02, van zijn gemiddelde 13×52 wedstrijden, en Jos Leppers is een goede 2-de geworden met afwijking, -0,31, van zijn gemiddelde 7×45 wedstrijden. Zie de uitwerking op de site van “Gemiddelde 3 banden 2023, periode Q1-Q2 van 2023.
  5. Voor de interne competitie 3 banden 2023-2024 zijn in overleg met het bestuur de volgende gemiddelden voor de leden vastgelegd namelijk:
   • Jos van Aaken gemiddeld 6×35 wedstrijden
   • Piet Bakx gemiddeld 6×35 wedstrijden.
   • Marius van den Berk gemiddeld 6×35 wedstrijden.
   • Jan Brugge gemiddeld 4×35 wedstrijden. Stopt met competitie!
   • Bert de Bruin gemiddeld 4×35 wedstrijden.
   • Roger de Kleine gemiddeld 24×35 wedstrijden.
   • Jos Leppers gemiddeld 7×35 wedstrijden.
   • Nol van der Linden gemiddeld 14×35 wedstrijden.
   • Huub Manders gemiddeld 13×35 wedstrijden.
 5. De interne competitie uitslagen worden, onder andere, door de bestuurder wekelijks uitgewerkt. Inzage op papier bij Piet Bakx.
 6. Marius van den Berk heeft een DPV-3D-Tool ontwikkeld voor onze 3 bandcompetitie 2023-2024 in overleg met de leden en het bestuur. Uit zijn toelichting komen 2 punten naar voren die in het overzicht duidelijk zijn namelijk het weekoverzicht en cumulatieve standen. Tevens geeft hij aan dat het nog in pilotfase is en in overleg met het bestuur het wekelijks op de website staat van onze vereniging De Pomerans Veldhoven “Competitie-3B-2023-2024”.
 7. De zomercompetitie met biljartvereniging Lievendaal is een groot succes geworden namelijk het was gezellig, uitdagend en goed verzorgd op beide locaties uit en thuis. Huub Manders is ook voor de zomercompetitie 2024 weer de organisator en contactpersoon voor onze vereniging DPV.
 8. De contributie voor het seizoen 2023-2024 is € 65,– per jaar of € 6,– per maand. Voor nieuwe aankomende leden zijn de eerste 3 maanden gratis en het meedoen, 3 banden competitie, is bij onze vereniging in overleg met het bestuur mogelijk. We spelen voor 3 banden competitie met maximaal 10 personen en het totaal aantal leden voor onze vereniging De Pomerans Veldhoven bij Libre kleine tafel en 3 banden 2 grote tafels is voorlopig 12 leden.
 9. Graag tijdig, voor 12:00 uur, bij verhindering afmelden bij Piet Bakx, 06- 39313948, of Huub Manders, 06-12185097 als u 3B-Competitie speelt.
 10. De bestuurder van onze vereniging De Pomerans Veldhoven heeft de in- en uitgaven toegelicht. Ieder jaar wordt het verlies voorlopig vereffend door de Stichting Persoonlijk Beter Beleggen.
 11. De reglementen en de huisregels treft u aan op de website van onze vereniging DPV, https://www.stichtingpbb.nl/reglement-dpv/
 12. Bij de rondvraag werden Huub Manders en Piet Bakx bedankt voor hun inzet en aanpak. Hierna werd de afsluiting door de bestuurder gedaan.

De leden van De Pomerans Veldhoven willen expliciet de beheerder en zijn vrouw van La Carambole Veldhoven bedanken voor de goed verzorgde biljartvrijdagen.

Welkom

Graag heet Stichting Persoonlijk Beter Beleggen u welkom op de vernieuwe website Beleggen met het nieuwe normaal: Het nieuwe normaal is ook van toepassing in...

Lees verder >>
Feed Them Social: TikTok Feed not loaded, please add your Access Token from the Gear Icon Tab.