Verslag DPV 2022

18-12-2022

Ledenverslag biljartvereniging De Pomerans Veldhoven.

 1. Op 16 december 2022 heeft er een besloten ledenvergadering plaatsgevonden op locatie La Carambole Veldhoven. De bestuurder, Piet Bakx, van de biljartvereniging De Pomerans Veldhoven had vooraf in bilaterale gesprekken de agendapunten, zie bijlage “Agenda met datum 16-12-2022”, doorgenomen en toegelicht. Uiteraard was er ruimte voor feedback en werd er door onze leden positief gestemd. De voortzetting van onze vereniging is in 2022 in goed overleg met onze leden en commissielid, Huub Manders, uitgevoerd. Er zijn geen conflicten bij de bestuurder gemeld.

 2. Enkele agenda punten uit de agenda worden tijdens de koffietafel toegelicht:
  1. Agendapunt 02:
   a) Toelichting van het ontstaan van onze biljartvereniging De Pomerans Veldhoven.
   b) Toelichting op onze huisregels met onder andere onze contributie voor het jaar 2023. Voor al onze leden en of gasten is deze 45 euro.
   Agendapunt 04:
   a) Afwijkend aan het reglement van De Pomerans Veldhoven hebben de 3 band competitieleden in overleg met het bestuur en onze commissielid het werkelijke gemiddelde in de periode van Q4-2022 vastgesteld.
   b) De volgende gemiddelde zijn voor het jaar 2023 voor de leden voor de 3 band competitie vastgelegd. Zie periode-Q4-2022, biljartvereniging De Pomerans Veldhoven met datum 17-12-2022.
   Agendapunt 05:
   a) Bij verhindering, bij deelname aan onze interne 3 banden competitie, graag vooraf afmelden bij de competitieleider, Piet Bakx, of bij commissielid, Huub Manders.
   b) Voor de interne competitie 3 banden, matchtafel, op vrijdagmiddag kunnen maximaal 8 leden mee doen.
   c) Het maximale aantal leden is voor onze biljartvereniging is 12.
   d) Uiteraard is er op vrijdag ruimte voor onze leden die geen interne competitie willen spelen op de matchtafels (2) en klein biljart (1).
   e) Op dit moment hebben we geen wachtlijst voor leden en of competitieleden. Nieuwe leden en of aspirant leden / gasten zijn van harte welkom bij onze vereniging De Pomerans Veldhoven.
   Agendapunt 08:
   a) Voor de interne competitie (s) hebben we uiteindelijk 3 formulieren. We spelen steeds 30 beurten en we hebben in overleg toegevoegd dat bij beurt 15 de tussenstanden door de schrijver / arbiter aan de spelers worden vermeld.
   b) Formulier 1, wedstrijdformulier, is ons gebruikelijke formulier waarbij de namen van de spelers volledig moeten worden ingevuld.
   c) Formulier 2, indelingsformulier met achteraf de verwerking van de ingevulde wedstrijdformulieren behaalde punten.
   d) Formulier 3, puntenformulier van onze jaarlijkse interne competitie.
   e) De competitieleider zal wekelijks deze formulieren verwerken en onze leden en of aspirant leden en of gasten kunnen deze op papier inzien bij de bestuurder en of commissielid.
   f) In overleg met de leden hebben we voor 2023 besloten om de ene week 3 wedstrijden te spelen en de andere week 2 wedstrijden. Zo is er ruimte voor inhaalwedstrijden zodat iedere 2 weken alle leden één keer tegen elkaar hebben gespeeld.
   g) Gasten kunnen maximaal 3 keer bij ons meespelen. Worden ze dan geen aspirant lid dan kunnen zij meespelen echter dan moeten zij bij de beheerder van La Carambole Veldhoven bij het afsluiten van hun bezoek wel 2 euro betalen. De bestuurder zal dat vooraf bij onze blijvende gasten, indien van toepassing, kenbaar maken.
   Agendapunt 10:
   a) Bij de rondvraag werden ons commissielid, Huub Manders, en de bestuurder, Piet Bakx, bedankt voor hun inzet en aanpak.
   b) De afsluiting werd met een goed verzorgde koffietafel van de beheerder van La Carambole door Piet Bakx gedaan.
  De leden van De Pomerans Veldhoven willen expliciet de beheerder en zijn vrouw van La Carambole Veldhoven bedanken voor de ruimte, de goed verzorgde biljarttafels, drank en de gesprekjes op onze biljartvrijdagen.

Welkom

Graag heet Stichting Persoonlijk Beter Beleggen u welkom op de vernieuwe website Beleggen met het nieuwe normaal: Het nieuwe normaal is ook van toepassing in...

Lees verder >>
Feed Them Social: TikTok Feed not loaded, please add your Access Token from the Gear Icon Tab.