stichting Pbb

Stichting PBB staat voor Stichting Persoonlijk Beter Beleggen. De stichting heeft als doel het behartigen van de belangen en rechtsbescherming van verstrekkers van risicobepalend kapitaal. De Stichting is opgericht op 22 november 2013 en heeft haar zetel gevestigd in de gemeente Eindhoven.

De Stichting Persoonlijk Beter Beleggen tracht haar doel te verwezenlijken door:

 1. Het actief bezoeken van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, ofwel AVA’s.
 2. Het actief bezoeken van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders, ofwel BAVA’s.
 3. Het stellen van vragen, van de aangeslotenen van de Stichting PBB, aan de bestuurders in AVA’s en BAVA’s.
 4. Het terugkoppelen van de antwoorden in de AVA’s en BAVA’s van bestuurders aan de aangeslotenen, ofwel persoonlijk bezoekersverslag.
 5. Het toetsen van (beursgenoteerde) bedrijven en/of stichtingen op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
 6. Het bezoeken van bestuurders van bedrijven die -volgens de Stichting PBB- voor goed ondernemerschap in aanmerking komen.
 7. Het organiseren van excursies en andere bijeenkomsten.
 8. Het organiseren van beleggersdagen voor de aangeslotenen van de Stichting PBB.
 9. Het uitgeven van periodieken, nieuwsbrieven en geschriften.
 10. Het toetsen van pensioen, belonen en beleid o.a. ook voor de aangeslotenen van de Stichting PBB. Het bestuur van de stichting geeft ondersteuning, maar aangeslotenen blijven zelf verantwoordelijk.
 11. Het initiëren, stimuleren, coördineren en uitvoeren van hierboven niet genoemde activiteiten, welke wel aan het doel van de Stichting PBB dienstig zijn.

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Persoonlijk Beter Beleggen bestaat uit de oprichter en drie aankomende commissieleden.
Deze aankomende commissieleden zijn:

 • Secretaris Stichting Persoonlijk Beter Beleggen.
 • Vertegenwoordiger Stichting Persoonlijk Beter Beleggen AVA’s en BAVA’s.
 • Webmaster Stichting Persoonlijk Beter Beleggen.

Het secretariaat

Het secretariaat van de Stichting Persoonlijk Beter Beleggen is te bereiken op:

Stichting Persoonlijk Beter Beleggen
Parijslaan 60
5627 TR Eindhoven

Kantoor: +31 (0) 40 84 55 585
Mobiel: +31 (0) 63 93 13 948
Mail: info@stichtingpbb.nl

Kamer van Koophandel:

De Stichting Persoonlijk Beter Beleggen is ingeschreven bij de KvK onder nummer 59296860.

Welkom

Graag heet Stichting Persoonlijk Beter Beleggen u welkom op de vernieuwe website Beleggen met het nieuwe normaal: Het nieuwe normaal is ook van toepassing in...

Lees verder >>
Feed Them Social: TikTok Feed not loaded, please add your Access Token from the Gear Icon Tab.