Reglement
de Pomerans Veldhoven

19-12-2022 • versie: DPV-03

Bestuur

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de biljartclub De Pomerans Veldhoven wordt jaarlijks onder andere één interne competitie 3 banden georganiseerd op de matchtafel, groot biljart. We starten in januari en eindigen in december van hetzelfde jaar. We onderbreken de interne competitie(s), 3 banden en / of libre en /of bandstoten in de maanden juli en augustus in verband met vakantie. Uiteindelijk is het de bedoeling dat iedere interne competitie speler evenveel competitie wedstrijden heeft gespeeld.

Competitieleider

De competitieleider wordt in overleg met de commissie van de biljartvereniging De Pomerans Veldhoven door het bestuur aangesteld. De competitieleider is verantwoordelijk voor het verloop van de competitie, inclusief de wedstrijddagen, de wedstrijdindeling en de registratie van de resultaten. De wedstrijdindeling geschiedt naar gelang de opkomst. Gezorgd wordt voor een evenwichtige indeling en een correcte verdeling tussen de spelers. De competitieleider zal in overleg met commissielid per partij een arbiter en of schrijver aanwijzen. Wekelijks stuurt de competitieleider de standen en resultaten door op mail. Tevens is er op de dagen van competitie een overzicht op papier beschikbaar. De competitieleider zal een vervanger aanstellen indien hij afwezig is door b.v. ziekte. Deze vervanger (commissielid, lid of gast) heeft op dat moment dezelfde bevoegdheden als de competitieleider.

Arbiter / Schrijver

Alle competitieleden zijn regelmatig arbiter/schrijver. Bij iedere wedstrijd wordt door de competitieleider en of commissielid een arbiter / schrijver aangewezen. De arbiter staat aan de tafel en controleert de geldigheid van stoten en zorgt voor de telling. De beslissingen van de arbiter/schrijver zijn bindend. De arbiter/schrijver noteert bij elke beurt het aantal gemaakte caramboles op het daarvoor verstrekte wedstrijdformulier.

Biljarters / Deelnemers

Alle deelnemers dienen de regels en aanwijzingen van de competitieleider op te volgen. Uitgangspunt is fair play ten opzichte van andere deelnemers en om mee te werken, door tijdens het biljarten niet te storen of te hinderen. Er mag dus wel gepraat worden tijdens het biljarten maar niet overvloedig. Geen op- of aanmerkingen tijdens de biljartwedstrijd. Na afloop van de wedstrijd kunnen er op- of aanmerkingen geplaatst worden bij de commissie van de biljartvereniging De Pomerans Veldhoven. Ons commissielid is Huub Manders.

Duur van de interne competitie

De interne competitie begint op de eerste vrijdag van januari en eindigt met een prijsuitreiking in maand december op een vrijdagmiddag. Er wordt rekening gehouden met de feestdagen tijdens de interne competitie onder andere van driebanden op de matchtafel.

Inschrijving / Aanmelding

Leden of gasten van de biljartclub kunnen zich inschrijven voor onze interne competitie(s). Dit dient te geschieden voor de start van het volgende interne competitie jaar. In de loop van de competitie(s) kunnen nieuwe leden toetreden, mits het totaal aantal leden niet meer dan 12 is. Er moeten minimaal 35 wedstrijden gespeeld kunnen worden. Voor de interne competitie 3 banden geldt voorlopig een maximaal aantal inschrijvingen van 8 leden en of gasten. Als er meer aanmeldingen zijn in competitieverband, lid of gast, die mee willen doen aan de interne competitie 3 banden, zal de competitieleider met de commissie lid / leden in overleg gaan. Afhankelijk van beschikbare biljarttafels, 2 groot en 1 klein, zal er voorrang gegeven worden aan degenen die al meerdere keren hebben deelgenomen. Tussen de overige inschrijvers, leden en of gasten, zal er voor de interne competitie 3 banden op matchtafel geloot worden. Het aantal te maken caramboles door al eerdere deelnemers van een interne competitie wordt aan het begin van de competitie berekend uit het behaalde gemiddelde van de afgelopen interne competitie en geldt voor de gehele nieuwe competitie. Met nieuwe leden worden afspraken gemaakt hoeveel caramboles hij moet maken in 30 beurten. Na 15 wedstrijden wordt het aantal gecorrigeerd naar het aantal wat hij na 15 partijen gemiddeld heeft gerealiseerd met een minimum van 8 caramboles bijvoorbeeld bij het 3-banden op de matchtafels

Wedstrijdregels 3-banden op matchtafel

Aanvang van de wedstrijden is elke vrijdag 13:00-13:30 uur. Gestart wordt als minimaal 4 leden aanwezig zijn. Per middag speelt iedereen minimaal 1 wedstrijd, terwijl er naar wordt gestreefd om iedereen 2 of 3 wedstrijden te laten spelen. Afhankelijk van het aantal beschikbare matchtafels kunnen er ook inhaalwedstrijden gespeeld worden. Bij het 3-banden wordt door de arbiter na 15 beurten gemeld hoe de stand is op dat moment. Een partij gaat over 30 beurten. Voor het begin wordt via een stoot vanaf de acquitlijn via de korte band naar de korte band bepaald wie mag beginnen. De speler die het dichtste bij de korte band ligt, mag bepalen wie er begint. De speler die begint met de acquitstoot oftewel de afstoot begint met de witte biljartbal.

Wedstrijdpunten 3-banden op matchtafel

De wedstrijdpunten worden als volgt verdeeld:

  • bij winst 2 punten,
  • bij gelijk 1 punt,
  • bij verlies 0 punten
  • bij het behalen van het aantal te maken caramboles, 1 punt extra.

Maximaal zijn er dus 3 punten per interne wedstrijd te behalen.

Prijswinnaars

Prijswinnaars moeten minimaal 35 wedstrijden hebben gespeeld om in de eindstand te kunnen worden opgenomen. Tevens moeten de winnaars tegen alle leden of gasten een gelijk aantal wedstrijden hebben gespeeld. Kampioen wordt degene met de meeste behaalde punten. De kampioen ontvangt de 1 e prijs. De 2e en 3e plaats in de rangschikking ontvangen respectievelijk. de 2e en 3e prijs. De 1 e prijs bestaat uit een geldbedrag van 10 euro, de 2 e prijs is 7,5 euro en de 3 e prijs is 5 euro.

Berekening Promotie en Degradatie

Promotie van het gemiddelde wordt gemaakt na afloop van de interne competitie, wanneer er boven het gemiddelde is gescoord. Degradatie van het gemiddelde wordt gemaakt, na afloop van de interne competitie, wanneer in 2 opeenvolgende competities onder het gemiddelde wordt gescoord. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de competitieleider in overleg met commissielid, de heer Manders.

Arbitrage

Indien er tussen deelnemers en competitieleider een probleem ontstaat waarover beide partijen geen overeenkomst kunnen krijgen, dan kan men zich wenden tot een commissielid . Het bestuur van de biljartvereniging De Pomerans Veldhoven zal na overleg en bestudering van de case een bindende uitspraak doen.

Reglement

Dit reglement is in overleg met commissie lid, de heer Manders, opgesteld. Het bestuur heeft het document, reglement De Pomerans Veldhoven, voor de start van de interne competitie(s) 2023 officieel gemaakt. Wijzigingen kunnen na overleg (bestuur, competitieleider, commissie, leden en gasten) in het volgende jaar bij de start van de interne competitie in het reglement worden verwerkt.