Home » Vereniging DPV » Bijlage DPV

Bijlage DPV

Gemiddelde 3 banden 2023

GEMIDDELDE 3 BANDEN 2023

3-Banden competitie Q1-Q2 van 2023

Welkom

Graag heet Stichting Persoonlijk Beter Beleggen u welkom op de vernieuwe website Beleggen met het nieuwe normaal: Het nieuwe normaal is ook van toepassing in...

Lees verder >>
Feed Them Social: TikTok Feed not loaded, please add your Access Token from the Gear Icon Tab.

Gemiddelde 3 banden 2022

GEMIDDELDE 3 BANDEN 2022

PERIODE Q4 2022

Afwijkend van het reglement van De Pomerans Veldhoven hebben de 3 band competitieladen in overleg met het bestuur en ons commissielid het werkelijke gemiddelde in de periode van Q4-2022 vastgesteld. Steeds hebben we dertig beurten gespeeld en het aantal behaalde punten vastgelegd. In principe hebben we 21 wedstrijden random met elkaar gespeeld.  

Welkom

Graag heet Stichting Persoonlijk Beter Beleggen u welkom op de vernieuwe website Beleggen met het nieuwe normaal: Het nieuwe normaal is ook van toepassing in...

Lees verder >>
Feed Them Social: TikTok Feed not loaded, please add your Access Token from the Gear Icon Tab.

Huisregels DPV 2022

Huisregels DPV 2022

18-12-2022 • Versie-DPV-03

Speeldagen:

Iedere vrijdagmiddag van 10:00 tot 17:00 uur in Biljartcentrum. Locatie “La Carambole”, Oortlaan 156, 5505RH Veldhoven. Interne competitie 3 banden op de matchtafel vanaf 13:00 uur.

Contributie:

Voor 2023 is deze vastgesteld op € 45,–, (vijf en veertig euro).

Ledenaantal:

Voor 2023 is het aantal leden en of gasten vastgesteld op maximaal 12, (twaalf). Momenteel hebben we nog geen wachtlijst.

Verhindering interne competitie 3 banden matchtafel:

Afmelden bij competitieleider en of commissie lid vóór vrijdagmiddag 12.00 uur.

Biljarten:

Indien mogelijk worden twee partijen van 30 beurten gespeeld. Het gemiddelden voor 3 banden op de matchtafel wordt een keer per jaar vastgesteld. Wie een partij heeft gespeeld, telt en / of schrijft bij de volgende partij aan dezelfde tafel.

Algemeen:

Competitieleider deelt in overleg met commissielid de wedstrijden in en regelt de interne competitie 3 banden op de matchtafel(s). Biljarten is een concentratiesport, dus zo weinig mogelijk lawaai. Er mag dus wel gepraat worden tijdens het biljarten maar het mag niet storend zijn. Geen op- of aanmerkingen tijdens de biljartwedstrijd. Na afloop van de wedstrijd kunnen er op- of aanmerkingen geplaatst worden bij de commissie van de biljartvereniging De Pomerans Veldhoven.

Gaarne uw medewerking!

Bestuur De Pomerans Veldhoven.

Welkom

Graag heet Stichting Persoonlijk Beter Beleggen u welkom op de vernieuwe website Beleggen met het nieuwe normaal: Het nieuwe normaal is ook van toepassing in...

Lees verder >>
Feed Them Social: TikTok Feed not loaded, please add your Access Token from the Gear Icon Tab.