Home » Vereniging DPV

Vereniging DPV

Gemiddelde 3 banden 2023

GEMIDDELDE 3 BANDEN 2023

3-Banden competitie Q1-Q2 van 2023

Welkom

Graag heet Stichting Persoonlijk Beter Beleggen u welkom op de vernieuwe website Beleggen met het nieuwe normaal: Het nieuwe normaal is ook van toepassing in...

Lees verder >>
Feed Them Social: TikTok Feed not loaded, please add your Access Token from the Gear Icon Tab.

Ledenvergadering 2023

Foto's ledenvergadering 2023

Welkom

Graag heet Stichting Persoonlijk Beter Beleggen u welkom op de vernieuwe website Beleggen met het nieuwe normaal: Het nieuwe normaal is ook van toepassing in...

Lees verder >>
Feed Them Social: TikTok Feed not loaded, please add your Access Token from the Gear Icon Tab.

Verslag DPV 2023

Verslag DPV 2023

22-12-2023

Ledenverslag biljartvereniging De Pomerans Veldhoven.

 1. Op 22 december 2023 heeft er een besloten ledenvergadering plaatsgevonden op locatie La Carambole Veldhoven. De bestuurder, Piet Bakx, van de biljartvereniging De Pomerans Veldhoven opent de vergadering en verwelkomt ons voltallige aantal leden en in het bijzonder ons aankomend lid Roger de Kleine.
 2. Er zijn geen inkomende agendapunten door onze leden aangeleverd.
 3. Er zijn geen op- en aanmerkingen op het ledenverslag van vorig jaar.
 4. De competitie 3 banden Q1-Q2-2023 is onderbouwd afgesloten en gecontroleerd door 2 leden, Jos van Aaken en Jos Leppers namelijk:
  1. Afwijkend aan het reglement van De Pomerans Veldhoven hebben de 3 band competitieleden in overleg met het bestuur en onze commissielid
   het werkelijke gemiddelde in de periode van Q4-2022 vastgesteld.
  2. De volgende gemiddelden zijn voor het jaar 2023 voor de leden voor de band competitie vastgelegd. Zie periode-Q4-2022, biljartvereniging De Pomerans Veldhoven met datum 18-12-2022 op de website van onze vereniging.
  3. Onze leden Huub Manders, 13 x 52 wedstrijden, en Jos Leppers, 7 x 45 wedstrijden, hebben hun gemiddelde aan de onderkant gehaald
  4. Huub Manders is de winnaar van deze competitie met de kleinste afwijking, -0,02, van zijn gemiddelde 13×52 wedstrijden, en Jos Leppers is een goede 2-de geworden met afwijking, -0,31, van zijn gemiddelde 7×45 wedstrijden. Zie de uitwerking op de site van “Gemiddelde 3 banden 2023, periode Q1-Q2 van 2023.
  5. Voor de interne competitie 3 banden 2023-2024 zijn in overleg met het bestuur de volgende gemiddelden voor de leden vastgelegd namelijk:
   • Jos van Aaken gemiddeld 6×35 wedstrijden
   • Piet Bakx gemiddeld 6×35 wedstrijden.
   • Marius van den Berk gemiddeld 6×35 wedstrijden.
   • Jan Brugge gemiddeld 4×35 wedstrijden. Stopt met competitie!
   • Bert de Bruin gemiddeld 4×35 wedstrijden.
   • Roger de Kleine gemiddeld 24×35 wedstrijden.
   • Jos Leppers gemiddeld 7×35 wedstrijden.
   • Nol van der Linden gemiddeld 14×35 wedstrijden.
   • Huub Manders gemiddeld 13×35 wedstrijden.
 5. De interne competitie uitslagen worden, onder andere, door de bestuurder wekelijks uitgewerkt. Inzage op papier bij Piet Bakx.
 6. Marius van den Berk heeft een DPV-3D-Tool ontwikkeld voor onze 3 bandcompetitie 2023-2024 in overleg met de leden en het bestuur. Uit zijn toelichting komen 2 punten naar voren die in het overzicht duidelijk zijn namelijk het weekoverzicht en cumulatieve standen. Tevens geeft hij aan dat het nog in pilotfase is en in overleg met het bestuur het wekelijks op de website staat van onze vereniging De Pomerans Veldhoven “Competitie-3B-2023-2024”.
 7. De zomercompetitie met biljartvereniging Lievendaal is een groot succes geworden namelijk het was gezellig, uitdagend en goed verzorgd op beide locaties uit en thuis. Huub Manders is ook voor de zomercompetitie 2024 weer de organisator en contactpersoon voor onze vereniging DPV.
 8. De contributie voor het seizoen 2023-2024 is € 65,– per jaar of € 6,– per maand. Voor nieuwe aankomende leden zijn de eerste 3 maanden gratis en het meedoen, 3 banden competitie, is bij onze vereniging in overleg met het bestuur mogelijk. We spelen voor 3 banden competitie met maximaal 10 personen en het totaal aantal leden voor onze vereniging De Pomerans Veldhoven bij Libre kleine tafel en 3 banden 2 grote tafels is voorlopig 12 leden.
 9. Graag tijdig, voor 12:00 uur, bij verhindering afmelden bij Piet Bakx, 06- 39313948, of Huub Manders, 06-12185097 als u 3B-Competitie speelt.
 10. De bestuurder van onze vereniging De Pomerans Veldhoven heeft de in- en uitgaven toegelicht. Ieder jaar wordt het verlies voorlopig vereffend door de Stichting Persoonlijk Beter Beleggen.
 11. De reglementen en de huisregels treft u aan op de website van onze vereniging DPV, https://www.stichtingpbb.nl/reglement-dpv/
 12. Bij de rondvraag werden Huub Manders en Piet Bakx bedankt voor hun inzet en aanpak. Hierna werd de afsluiting door de bestuurder gedaan.

De leden van De Pomerans Veldhoven willen expliciet de beheerder en zijn vrouw van La Carambole Veldhoven bedanken voor de goed verzorgde biljartvrijdagen.

Welkom

Graag heet Stichting Persoonlijk Beter Beleggen u welkom op de vernieuwe website Beleggen met het nieuwe normaal: Het nieuwe normaal is ook van toepassing in...

Lees verder >>
Feed Them Social: TikTok Feed not loaded, please add your Access Token from the Gear Icon Tab.

Agenda DPV 2023

Agenda DPV 2023

22-12-2023 • StgPBB / DPM
 1. Opening van de vergadering door bestuurder Piet Bakx van onze vereniging “De Pomerans Veldhoven”.
 2. Ingekomen punten van onze leden.
 3. Op- en of aanmerkingen het vorige verslag.
 4. Competitie-3-banden-seizoen 2022-2023, gemiddelde 2022-2023 en gemiddelde 2023-2024.
 5. Verwerking van interne competitiepapieren in het weekoverzicht.
  Kanttekening: We spelen minimaal 2 interne competitie wedstrijden op de vrijdagmiddag. Tevens is er ruimte om wedstrijden in te halen zodat elke speler evenveel wedstrijden kan spelen en het aantal wedstrijden voor de beste 3 minimaal gelijk zijn. Ondergrens is meer dan 35 interne competitiewedstrijden.
 6. Verwerking computeruitslagen 3 banden met het Tool van Marius van den Berk.
 7. Zomercompetitie met biljartvereniging Lievendaal. Huub Manders is voor de zomercompetitie de organisator en de contactpersoon voor de Pomerans Veldhoven van 2022-2023 geweest. Toelichting Huub voor het seizoen 2023- 2024.
 8. Contributie voor het seizoen 2023-2024. Zie de bijlage DPV-Poster.
 9. Afmelden bij competitieleider of commissie lid vóór vrijdagmiddag 12:00 uur.
 10. Balans. In-en-Uitgaven biljartvereniging De Pomerans Veldhoven. Ieder jaar wordt het verlies vereffend door de Stichting Persoonlijk Beter Beleggen.
 11. Reglement en Huisregels van Driebanden van De Pomerans Veldhoven. Zie bord of onze website https://www.stichtingpbb.nl/reglement-dpv/
 12. Rondvraag en afsluiting door de bestuurder van de Biljartvereniging “De Pomerans Veldhoven”.

Welkom

Graag heet Stichting Persoonlijk Beter Beleggen u welkom op de vernieuwe website Beleggen met het nieuwe normaal: Het nieuwe normaal is ook van toepassing in...

Lees verder >>
Feed Them Social: TikTok Feed not loaded, please add your Access Token from the Gear Icon Tab.

Gemiddelde 3 banden 2022

GEMIDDELDE 3 BANDEN 2022

PERIODE Q4 2022

Afwijkend van het reglement van De Pomerans Veldhoven hebben de 3 band competitieladen in overleg met het bestuur en ons commissielid het werkelijke gemiddelde in de periode van Q4-2022 vastgesteld. Steeds hebben we dertig beurten gespeeld en het aantal behaalde punten vastgelegd. In principe hebben we 21 wedstrijden random met elkaar gespeeld.  

Welkom

Graag heet Stichting Persoonlijk Beter Beleggen u welkom op de vernieuwe website Beleggen met het nieuwe normaal: Het nieuwe normaal is ook van toepassing in...

Lees verder >>
Feed Them Social: TikTok Feed not loaded, please add your Access Token from the Gear Icon Tab.

Verslag DPV 2022

Verslag DPV 2022

18-12-2022

Ledenverslag biljartvereniging De Pomerans Veldhoven.

 1. Op 16 december 2022 heeft er een besloten ledenvergadering plaatsgevonden op locatie La Carambole Veldhoven. De bestuurder, Piet Bakx, van de biljartvereniging De Pomerans Veldhoven had vooraf in bilaterale gesprekken de agendapunten, zie bijlage “Agenda met datum 16-12-2022”, doorgenomen en toegelicht. Uiteraard was er ruimte voor feedback en werd er door onze leden positief gestemd. De voortzetting van onze vereniging is in 2022 in goed overleg met onze leden en commissielid, Huub Manders, uitgevoerd. Er zijn geen conflicten bij de bestuurder gemeld.

 2. Enkele agenda punten uit de agenda worden tijdens de koffietafel toegelicht:
  1. Agendapunt 02:
   a) Toelichting van het ontstaan van onze biljartvereniging De Pomerans Veldhoven.
   b) Toelichting op onze huisregels met onder andere onze contributie voor het jaar 2023. Voor al onze leden en of gasten is deze 45 euro.
   Agendapunt 04:
   a) Afwijkend aan het reglement van De Pomerans Veldhoven hebben de 3 band competitieleden in overleg met het bestuur en onze commissielid het werkelijke gemiddelde in de periode van Q4-2022 vastgesteld.
   b) De volgende gemiddelde zijn voor het jaar 2023 voor de leden voor de 3 band competitie vastgelegd. Zie periode-Q4-2022, biljartvereniging De Pomerans Veldhoven met datum 17-12-2022.
   Agendapunt 05:
   a) Bij verhindering, bij deelname aan onze interne 3 banden competitie, graag vooraf afmelden bij de competitieleider, Piet Bakx, of bij commissielid, Huub Manders.
   b) Voor de interne competitie 3 banden, matchtafel, op vrijdagmiddag kunnen maximaal 8 leden mee doen.
   c) Het maximale aantal leden is voor onze biljartvereniging is 12.
   d) Uiteraard is er op vrijdag ruimte voor onze leden die geen interne competitie willen spelen op de matchtafels (2) en klein biljart (1).
   e) Op dit moment hebben we geen wachtlijst voor leden en of competitieleden. Nieuwe leden en of aspirant leden / gasten zijn van harte welkom bij onze vereniging De Pomerans Veldhoven.
   Agendapunt 08:
   a) Voor de interne competitie (s) hebben we uiteindelijk 3 formulieren. We spelen steeds 30 beurten en we hebben in overleg toegevoegd dat bij beurt 15 de tussenstanden door de schrijver / arbiter aan de spelers worden vermeld.
   b) Formulier 1, wedstrijdformulier, is ons gebruikelijke formulier waarbij de namen van de spelers volledig moeten worden ingevuld.
   c) Formulier 2, indelingsformulier met achteraf de verwerking van de ingevulde wedstrijdformulieren behaalde punten.
   d) Formulier 3, puntenformulier van onze jaarlijkse interne competitie.
   e) De competitieleider zal wekelijks deze formulieren verwerken en onze leden en of aspirant leden en of gasten kunnen deze op papier inzien bij de bestuurder en of commissielid.
   f) In overleg met de leden hebben we voor 2023 besloten om de ene week 3 wedstrijden te spelen en de andere week 2 wedstrijden. Zo is er ruimte voor inhaalwedstrijden zodat iedere 2 weken alle leden één keer tegen elkaar hebben gespeeld.
   g) Gasten kunnen maximaal 3 keer bij ons meespelen. Worden ze dan geen aspirant lid dan kunnen zij meespelen echter dan moeten zij bij de beheerder van La Carambole Veldhoven bij het afsluiten van hun bezoek wel 2 euro betalen. De bestuurder zal dat vooraf bij onze blijvende gasten, indien van toepassing, kenbaar maken.
   Agendapunt 10:
   a) Bij de rondvraag werden ons commissielid, Huub Manders, en de bestuurder, Piet Bakx, bedankt voor hun inzet en aanpak.
   b) De afsluiting werd met een goed verzorgde koffietafel van de beheerder van La Carambole door Piet Bakx gedaan.
  De leden van De Pomerans Veldhoven willen expliciet de beheerder en zijn vrouw van La Carambole Veldhoven bedanken voor de ruimte, de goed verzorgde biljarttafels, drank en de gesprekjes op onze biljartvrijdagen.

Welkom

Graag heet Stichting Persoonlijk Beter Beleggen u welkom op de vernieuwe website Beleggen met het nieuwe normaal: Het nieuwe normaal is ook van toepassing in...

Lees verder >>
Feed Them Social: TikTok Feed not loaded, please add your Access Token from the Gear Icon Tab.

Huisregels DPV 2022

Huisregels DPV 2022

18-12-2022 • Versie-DPV-03

Speeldagen:

Iedere vrijdagmiddag van 10:00 tot 17:00 uur in Biljartcentrum. Locatie “La Carambole”, Oortlaan 156, 5505RH Veldhoven. Interne competitie 3 banden op de matchtafel vanaf 13:00 uur.

Contributie:

Voor 2023 is deze vastgesteld op € 45,–, (vijf en veertig euro).

Ledenaantal:

Voor 2023 is het aantal leden en of gasten vastgesteld op maximaal 12, (twaalf). Momenteel hebben we nog geen wachtlijst.

Verhindering interne competitie 3 banden matchtafel:

Afmelden bij competitieleider en of commissie lid vóór vrijdagmiddag 12.00 uur.

Biljarten:

Indien mogelijk worden twee partijen van 30 beurten gespeeld. Het gemiddelden voor 3 banden op de matchtafel wordt een keer per jaar vastgesteld. Wie een partij heeft gespeeld, telt en / of schrijft bij de volgende partij aan dezelfde tafel.

Algemeen:

Competitieleider deelt in overleg met commissielid de wedstrijden in en regelt de interne competitie 3 banden op de matchtafel(s). Biljarten is een concentratiesport, dus zo weinig mogelijk lawaai. Er mag dus wel gepraat worden tijdens het biljarten maar het mag niet storend zijn. Geen op- of aanmerkingen tijdens de biljartwedstrijd. Na afloop van de wedstrijd kunnen er op- of aanmerkingen geplaatst worden bij de commissie van de biljartvereniging De Pomerans Veldhoven.

Gaarne uw medewerking!

Bestuur De Pomerans Veldhoven.

Welkom

Graag heet Stichting Persoonlijk Beter Beleggen u welkom op de vernieuwe website Beleggen met het nieuwe normaal: Het nieuwe normaal is ook van toepassing in...

Lees verder >>
Feed Them Social: TikTok Feed not loaded, please add your Access Token from the Gear Icon Tab.

Agenda DPV 2022

Agenda DPV 2022

16-12-2022 • StgPBB / DPM
 1. Opening van de vergadering door de bestuurder, Piet Bakx, van onze vereniging “De Pomerans Veldhoven”.
 2. Toelichting van ons Commissielid, Huub Manders, over de ontwikkeling en de vooruitgang van onze Biljartvereniging met focus op onze huisregels van de Pomerans Veldhoven.
 3. Zijn er vragen en of punten die onze leden en of gasten willen inbrengen als extra agendapunt in deze vergadering.
 4. Doornemen van het werkelijke gemiddelde van onze leden en of gasten in 3 banden. Zie uitwerkmap. Kanttekening: namen, er zijn meerdere Jossen.
 5. Doornemen van onze huisregels. Kanttekeningen: Contributie voor het hele jaar 2023, afmelden bij competitieleider of commissie lid vóór vrijdagmiddag 12:00 uur.
 6. Reglement Driebanden van De Pomerans Veldhoven. Zie bord of onze website https://www.stichtingpbb.nl/reglement-dpv/
 7. Interne competitiepapieren doornemen. Kanttekening: Namen nogmaals volledig invullen.
 8. Verwerking van interne competitiepapieren in het weekoverzicht en deze uitwerken bij tussenstanden 3-banden competitie op vrijdagmiddag bij La Carambole Veldhoven. Kanttekening: We spelen minimaal 2 interne competitie wedstrijden op de vrijdagmiddag. Tevens is er ruimte om wedstrijden in te halen zodat elke speler evenveel wedstrijden heeft gespeeld en het aantal wedstrijden voor de beste 3 minimaal gelijk zijn. Ondergrens is meer dan 35 interne competitiewedstrijden.
 9. Voor de leden van De Pomerans Veldhoven met een laag inkomen en of uitkering is het verstandig om de energietoeslag van het jaar 2022 en later van het jaar 2023 bij uw Gemeente terug te vragen. Het zijn behoorlijke bedragen, 1300,– euro, netto en is onafhankelijk van onder andere vermogen, huurtoeslag en zorgtoeslag. 10.Rondvraag en afsluiting door de bestuurder van de Biljartvereniging “De pomerans Veldhoven”.

Welkom

Graag heet Stichting Persoonlijk Beter Beleggen u welkom op de vernieuwe website Beleggen met het nieuwe normaal: Het nieuwe normaal is ook van toepassing in...

Lees verder >>
Feed Them Social: TikTok Feed not loaded, please add your Access Token from the Gear Icon Tab.

Ledenvergadering 2022

Foto's ledenvergadering 2022

Welkom

Graag heet Stichting Persoonlijk Beter Beleggen u welkom op de vernieuwe website Beleggen met het nieuwe normaal: Het nieuwe normaal is ook van toepassing in...

Lees verder >>
Feed Them Social: TikTok Feed not loaded, please add your Access Token from the Gear Icon Tab.

Stichting PBB & DPV

Stichting Persoonlijk Beter Beleggen & Biljartvereniging “De Pomerans Veldhoven”


Leden van de Biljartvereniging “De Pomerans Veldhoven” kunnen ook gebruik maken van de faciliteiten die aangeboden worden aan de particulieren aangeslotene van de Stichting Persoonlijk Beter Beleggen.

Als particulier aangeslotene van de Stichting Persoonlijk Beter Beleggen kunt u (na goedkeuring van het bestuur) onder andere ondersteuning krijgen voor:

 1. Bemiddeling in het belang van uw persoonlijke pensioen situatie in Nederland.
 2. Bemiddeling in het belang van uw persoonlijke belegging situatie in Nederland.
 3. Bemiddeling in het belang van uw persoonlijke beloning situatie in Nederland.
 4. Bemiddeling in het belang van uw persoonlijke belasting situatie in Nederland.
 5. Bemiddeling in het belang van uw persoonlijke werk situatie in Nederland.
 6. Bemiddeling in het belang van uw persoonlijke ouderenzorg situatie inNederland.
 7. Bemiddeling in het belang van uw persoonlijke hypotheek situatie inNederland.
 8. Bemiddeling in het belang van uw persoonlijke toeslag situatie in Nederland.

De variabele kosten voor bemiddeling voor de particulier aangeslotene van de Stichting Persoonlijk Beter Beleggen zijn 5 euro per uur, voor de duur van maximaal 4 uur per week. Indien een bezoek op locatie plaats gaat vinden zijn de reiskosten voor bemiddeling voor de particulier aangeslotene van de Stichting PBB 0,23 euro per kilometer.

Piet Bakx
Bestuurder

 • Biljartvereniging De Pomerans Veldhoven.
 • Stichting Persoonlijk Beter Beleggen.

Parijslaan 60
5627 TR Eindhoven
Kantoor: +31 (0) 40 84 55 585
Mobiel: +31 (0) 63 93 13 948
Mail: info@stichtingpbb.nl