Stichting Persoonlijk Beter Beleggen


Focus:

De particuliere beleggers laten ervaren dat onze stichting de juiste bedrijven bezoekt, die continue marktconforme bedrijfsresultaten blijven realiseren, en participeert in algemene vergaderingen van aandeelhouders, AVA's, in het te voeren beleid. Een belangrijke rol van onze Stichting PBB is o.a. het toetsen of de bedrijven sociaal, rechtvaardig en volgens de richtlijnen van goed werkgeverschap hun winsten hebben behaald. Meer informatie treft u op de site, folder Stichting, aan.Bemiddeling van de particuliere aangeslotenen:

· Bemiddeling in het belang van uw persoonlijke pensioen situatie in Nederland.
· Bemiddeling in het belang van uw persoonlijke belegging, aandelen en opties, situatie in Nederland.
· Bemiddeling in het belang van uw persoonlijke beloning situatie in Nederland.
· Bemiddeling in het belang van uw persoonlijke belasting situatie in Nederland.
· Bemiddeling in het belang van uw persoonlijke werk situatie in Nederland.
· Bemiddeling in het belang van uw persoonlijke ouderenzorg situatie in Nederland.Disclaimer:

Voor de Stichting PBB is de disclaimer van toepassing!

TOETSEN VAN O.A.: PENSIOENEN - BELONEN - BELEID
   
   
   

Piet Bakx : Parijslaan 60 • 5627 TR • Eindhoven
info@stichtingpbb.nl


© 2014 Stichting Persoonlijk Beter Beleggen. All rights reserved.