Stichting Persoonlijk Beter Beleggen

1. Oprichting Stichting Persoonlijk Beter Beleggen:
De Stichting Persoonlijk Beter Beleggen is opgericht op 22 november 2013 en heeft haar zetel in de gemeente Eindhoven.

2. De Stichting Persoonlijk Beter Beleggen heeft ten doel:

a. De behartiging van de belangen van verstrekkers van risicodragend kapitaal.
b. De rechtsbescherming van de verstrekkers van risicodragend kapitaal.

3. De Stichting Persoonlijk Beter Beleggen tracht haar doel te verwezenlijken door:

a. Het actief bezoeken van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, ofwel AVA's.
b. Het actief bezoeken van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders, ofwel BAVA's.
c. Het stellen van vragen, van de aangeslotenen van de Stichting PBB, aan de bestuurders in AVA's en BAVA's.
d. Het terugkoppelen van de antwoorden in de AVA's en BAVA's van bestuurders aan de aangeslotenen, ofwel persoonlijk bezoekersverslag.
e. Het toetsen van (beursgenoteerde) bedrijven en/of stichtingen op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
f. Het bezoeken van bestuurders van bedrijven die -volgens de Stichting PBB- voor goed ondernemerschap in aanmerking komen.
g. Het organiseren van excursies en andere bijeenkomsten.
h. Het organiseren van beleggersdagen voor de aangeslotenen van de Stichting PBB.
i. Het uitgeven van periodieken, nieuwsbrieven en geschriften.
j. Het toetsen van pensioen, belonen en beleid o.a. ook voor de aangeslotenen van de Stichting PBB. Het bestuur van de stichting geeft ondersteuning, maar aangeslotenen blijven zelf verantwoordelijk.
k. Het initiëren, stimuleren, coördineren en uitvoeren van hierboven niet genoemde activiteiten, welke wel aan het doel van de Stichting PBB dienstig zijn.

4. Bestuur:
Het bestuur van de Stichting Persoonlijk Beter Beleggen bestaat uit de oprichter en drie aankomende commissieleden.
Deze aankomende commissieleden zijn:

a. Secretaris Stichting Persoonlijk Beter Beleggen.
b. Vertegenwoordiger Stichting Persoonlijk Beter Beleggen AVA's en BAVA's.
c. Webmaster Stichting Persoonlijk Beter Beleggen.

5. Het secretariaat:
Het secretariaat van de Stichting Persoonlijk Beter Beleggen is gevestigd in Eindhoven, Parijslaan 60, 5627TR. De Stichting is telefonisch bereikbaar op nummer 040-8455585. U kunt voor vragen en/of kanttekeningen eventueel ook een mail sturen naar info@stichtingpbb.nl

6. Kamer van Koophandel:
De Stichting Persoonlijk Beter Beleggen is ingeschreven bij de KvK onder nummer 59296860.

TOETSEN VAN O.A.: PENSIOENEN - BELONEN - BELEID
   
   
   

Piet Bakx : Parijslaan 60 • 5627 TR • Eindhoven
info@stichtingpbb.nl


© 2014 Stichting Persoonlijk Beter Beleggen. All rights reserved.